Vanavond waren wij uitgenodigd door de gemeente om met de andere dorps/gemeenschapsraden na te denken over het grondstoffenplan om het gemengde restafval te verminderen. De gemeente Opmeer doet het op dit moment goed, echter kan dit nog veel beter. Zo bleek o.a. dat het restafval van de gemeente Opmeer nog 15-20% papier bevat en dat er nog steeds veel GFT-afval bij het restafval gegooid.

Samen hebben we ideeën uitgewisseld en gebrainstormd om het restafval te verminderen en daardoor de kosten voor de voor de bewoners te verlagen.

Komende maanden worden de ideeën gepresenteerd aan de gemeenteraad en worden er besluiten genomen. Heeft u ideeën hoe het afval beter gescheiden kan worden? Laat het ons horen.