Op donderdag 21 maart vanaf 19.30 vindt onze jaarlijkse bijeenkomst plaats. Hierin lichten wij toe wat wij dit jaar hebben bereikt en gaan we samen met u in gesprek over komend jaar. Wij hopen u te mogen verwelkomen, zodat wij samen onze gemeente nog mooier kunnen maken.

Tijdens deze avond wordt er een update door de werkgroep gegeven over het behoud van de St. Bonifatiuskerk en zijn beide griffie van onze gemeente aanwezig voor een uitleg van hun functie binnen de gemeente. Als laatste willen wij u uitnodigen voor een korte rond-de-tafel-gesprek waarbij wij verschillende vragen over de dorpsraad bij u willen neerleggen.