Convenant Dorpsraden/gemeente Opmeer

Onze dorpsraad is ontstaan uit een convenant van het college van B&W Opmeer op 24 juni 2019. Onderstaand kunt u dit convenant lezen.