Afgelopen donderdag vond een beeldvormende bijeenkomst plaats over het nieuwe grondstoffenplan van de gemeente. Er wordt geprobeerd minder restafval over te houden en de recyclebare grondstoffen op de juiste manier in te leveren. Ook wordt er gekeken op welke manier de kosten voor de gemeente en burger omlaag kunnen door efficiënter met de afvalstoffen om te gaan. Een korte samenvatting van het plan kunt u vinden via deze link: klik hier

Donderdag a.s. zal de gemeenteraad zich hierover buigen en ook wij zullen opnieuw bij de vergadering aanwezig zijn. Komt u ook?