Wij hebben uitvoerig kennis genomen van de gebiedsvisie van het centrumplan Spanbroek Opmeer, dat recent ter inzage lag voor de inwoners en betrokkenen. Een zeer uitgebreid stuk met toelichtingen en bijlagen, inclusief de reactie van de aanwezige inwoners op de verschillende bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente. Het is een uitvoerige en ambitieuze visie op het centrumplan met vele mogelijkheden. Het is nog maar een visie, het centrumplan zal nu verder uitgewerkt moeten worden.  

Wat voor de DSO belangrijk is, dat het een autoluw gebied wordt zoals voorgesteld en buiten het gebied een goede mogelijkheid komt om te parkeren. Belangrijk is een veilige nieuwe ontsluiting vanaf de Breestraat en Koninginneweg naar het centrum en rekening houdend met aan- en afvoer van winkels. Wat wij als DSO belangrijk vinden, is dat bij de uitwerking van de mogelijke uitvoering van deze plannen van de verschillende delen van het centrumplan ook bewoners en vooral aanwonenden worden betrokken. Zoals bijvoorbeeld het plan Herenweg en het plan van het Koenis terrein. 

Het terugbrengen van de Wijzend in het centrumplan is misschien toch te ambitieus en te kostbaar. Dit is mogelijk aan te passen door bijvoorbeeld maar een klein ondiep gedeelte van de Wijzend terug te brengen. Minder kostbaar en vooral ook veiliger.

Bij het expat hotel (voorheen Amazone) is in het verleden afgesproken, later bij een andere functie, de mogelijkheid tot ombouw naar appartementen door kamers samen te voegen en zo mogelijk uit te breiden. Dit zou dan ook ideaal zijn voor jonge starters of ouderen. De DSO zal uiteraard dit project centrumplan Spanbroek, Opmeer blijven volgen.