De gemeente heeft een concept woonvisie 2023-2028 gemaakt na verschillende bijeenkomsten o.a. met ons en een enquête onder jongeren.

U kunt het concept via deze link te lezen of inzage aanvragen bij de gemeente. In dit concept staan concrete doelen voor de komende jaren, zoals:

  • in 2024 twee wijken aardgasvrij maken
  • in de periode 2023-2028 minimaal 20 middenhuur woningen toevoegen vanuit het Gemeentelijk Woningbedrijf
  • meer startersleningen toekennen
  • 10% meer woningen voor 55+’ers

Wij nodigen iedereen uit om het te lezen en uw mening te geven over de plannen voor de toekomstige woonbehoeften.