Begin juni hebben we u geïnformeerd over de werkgroep Herbestemming St Bonifatiuskerk. Deze bevindt zich momenteel in de oriëntatiefase waarin er wordt gekeken naar de mogelijkheden die er tot herbestemming van onze kerk zijn. Deze werkgroep bestaat uit Romy Schuit, Paul Beerepoot en Sjoerd Sneek.

De afgelopen maanden is er op dit gebied een hoop gebeurd waarbij o.a. de eerste contacten met de gemeente zijn gelegd. De grootste stap die gemaakt is, is dat er een groep studenten is betrokken bij deze oriëntatiefase. Vanuit het HBO is er een Minor uitgeschreven die zich richt op de herbestemming van monumentale gebouwen. Gedurende een halfjaar krijgen HBO-studenten van verschillende opleidingen uit het hele land les over alle zaken die hierbij komen kijken. Ze worden hierbij uitgedaagd om een bestaand (religieus) gebouw te herbestemmen met een nieuw sprankelend idee.
De Bonifatiuskerk is aangemeld voor deze Minor waardoor we momenteel een zestal studenten begeleiden in de ideeën en ruimtelijke indeling die ze hebben bedacht voor onze kerk.

Door de werkgroep wordt u uitgenodigd voor donderdag 16 november 2023 om 19.30 in de Bonifatiuskerk waarin de studenten u meenemen in hun denkrichting. Laat u hiermee informeren en inspireren door deze enthousiaste groep studenten in de eventuele mogelijkheden die zij hebben bedacht voor ons gebouw. Hierbij gaat het niet om de concrete functionaliteit maar vooral om de richting, het gevoel en praktische mogelijkheden die de ruimte eventueel kan bieden.

Mocht u ideeën of vragen hebben, u kunt altijd persoonlijk contact opnemen met de werkgroep of een mail sturen via herbestemmingbonifatiuskerk@gmail.com