Ook wij als Dorpsraad Spanbroek-Opmeer zijn inmiddels op de hoogte gebracht over het voornemen van de gemeente voor het opvangen van 200 asielzoekers. Op dinsdag 23 april zijn wij naar de informatiebijeenkomst geweest en daarom hebben wij de volgende mening gebaseerd.

Wij begrijpen dat gemeente Opmeer ook haar verantwoordelijkheid moet nemen en er was bekend dat de gemeente vanuit de spreidingswet 74 asielzoekers moet opvangen. Door de gemeente zijn er 5 scenario’s geschetst en om het huidige woningvoorraad in de gemeente te behouden, is er gekozen om voor dit scenario’s voor de tijdelijke opvang van deze grotere groep. De keuze van locatie bij De Veken 4, vinden wij logisch in verband met de verkeersontsluiting en bestaande leidingen.
Naar onze mening is het daarom een goede keuze. Wel zijn wij van mening dat de informatiebijeenkomst voor de bewoners eerder had moeten plaatsvinden, om voor het besluit de zorgen van bewoners te horen.

De voorgestelde locatie van de noodopvang locatie.

Aanvullend hierop heeft het COA aangegeven voor de begeleiding, voorlichting en beveiliging te zorgen. De locatie zal ook over gezamenlijke ruimtes, kantoren, sportvelden en een loopbrug over de sloot langs de Opmeerderweg beschikken. Er wordt een centraal telefoonnummer opgezet en deze is 24 uur per dag bereikbaar. Bewoners zullen gebruik maken van het fietspad langs Opmeerderweg. Waar wij ons zorgen over maken is het feit dat het kruispunt de Veken/AC de Graafweg slechts beschikt over bediening van de oversteek(stop)lichten aan 1 zijde, de kant van Slippens Vleeswaren. Verwacht wordt dat ook aan de andere zijde wordt overgestoken, dus daar dient ook een bediening te komen.
Als laatste worden er bijeenkomsten georganiseerd (bijvoorbeeld koffie momenten) voor de inwoners om kennis te maken en vragen stellen aan de organisatie van de opvang.

Gezien de uitleg en toezeggingen van vertegenwoordigers van de COA en de burgemeester hebben wij er vertrouwen dat de komst en verblijf van 200 asielzoekers niet tot overlast zal leiden.