Enkele weken geleden heeft de Dorpsraad Spanbroek Opmeer een enquête gedeeld via deze krant om de mening van onze dorpsbewoners op te nemen. Wij zijn erg blij met de respons en willen iedereen bedanken voor het invullen.

Inmiddels hebben wij ook de resultaten gedeeld met de gemeenteraad en in december is er een informatiebijeenkomst voor alle dorpsbewoners. Ook met u willen wij de belangrijkste conclusies delen:
– Er wordt verzocht goed te kijken naar de mogelijkheid om afval te sorteren bij verwerking in plaats van de huizen.
– Bij voorkeur houden we de manier van inzamelen zoals deze al wordt gedaan
– Er zijn zorgen over de privacy wat betreft het bijhouden van de afval gegevens
– Duidelijk communicatie wordt verlangd over het nieuwe plan

U kunt de resultaten ook inzien op onze pagina over de vragenlijsten.

Mocht u vragen hebben over de enquête of resultaten, kunt u ons altijd mailen via dorpsraadspanbroekopmeer@gmail.com